Velkommen til wiki-sidene for prosjektet

"Nettverksbygging, kompetanse- og studietilbudsutvikling innenfor

innovasjon og entreprenørskap i Oslo-, Akershus- og Hedemarksregionen"Partnerne Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Høgskolen i Hedemark (HiHm), Hovedorganisasjonen for handel og tjenester (HSH), Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) og Handelshøgskolen BI samt Universitetet i Oslo ved Senter for entreprenørskap, som er stille partner i prosjektet, har fått innvilget midler til dette prosjektet fra Norgesuniversitetet for perioden 1. august 2010 til 31.12. 2011.

Bakgrunnen for prosjeket er at Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen krever et studietilbud hvor opplæring i entreprenørskap integreres i lærerutdanningen med fokus på pedagogiske prinsipper og egnede verktøy. Forskriften for den nye lærerutdanningen viser til følgende målsetting: ”Kandidaten kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i opplæringen”.

Implementrering av kvalifikasjonsrammeverket skaper et behov for å øke kompetansen hos det faglig personalet.Ved de deltakende U&H-institusjonene tilbys det i dag studiepoenggivende kurs på feltet, både enkeltvis, på bachelornivå og ved HiAk, BI og UiO også på masternivå. Målet med dette prosjektet er å utvikle felles fagmoduler og etablere et faglig forum for lærekreftene innen innovasjon og entreprenørskap i U & H-sektoren i Oslo, Akershus og Hedemark.

Prosjektet har følgende 3 delmål:
A) å utvikle en modul; Basiskompetanse i innovasjon og entreprenørskap og innovasjon for det faglige personalet (kortnavn basiskompetansemodul)
B) å utvikle et studietilbud som bygger på basiskompetanse (videreutdanningsmodul) for lærerutdannere ved lærerutdanningene
C) å etablere et faglig forum for kompetanse og ressursmiljøer innenfor entreprenørskap og innovasjon i høyre utdanning i regionen.

Prosjektansvarlig var seniorrådgiver Brita Børve ved HiOA.

E-post: brita.borve@hioa.no

Prosjektmedarbeider var June Tolsby ved HiOA